Vi har lukket. Nyt sted med Fodboldgolf mv. åbner i Blokhus. Nærmere følger

We are closed. New place opens i 2022 in Blokhus.